*

Forsking

Diabetes: Forskar for betre behandling

- Eg håpar vi er med å føre medisinen eit lite hakk vidare med forskinga vår. Bjørn Gunnar Nedrebø er overlege ved Haugesund sjukehus og arbeider mellom anna med diabetespasientar.