*

Forsking

– Forsking er ein internasjonal dugnad

​– Høgdepunktet som forskar er å finne ny informasjon som forskarar og legar i resten av verda kan bruke. Møt Bjørn Egil Vikse, forskar av internasjonal klasse i Helse Fonna.