*

Behandling

Trygg heimekontroll for hjartepasientar

No kan hjartepasientar bruke hjartemonitor heime og slepp hyppige turar til sjukehus. Spesialsjukepleiar Trude forklarar kvifor det er bra for pasientane.