*

Forsking

Ny kunnskap gir betre behandling

Då Eva Biringer jobba som lege, undra ho på om andre faktorar enn den faktiske behandlinga kunne ha noko å seie for pasientane si betring. ​ No følgjer ho forskardraumen og jaktar på ny kunnskap om korleis organiseringa av helsetilbodet kan påverke behandlinga.