*

Behandling

Bli med når Henrik skal få dren i øyret

Når barn skal opererast, kan det vere skummelt for både store og små. Ventliasjonsrøyr eller dren er ein vanleg operasjon ved Øyre-Nase-Hals-avdelinga. Vi i Helse Fonna har laga ein film som viser kva som ventar dykk på sjukehuset. Sjå filmen i lag, og bli litt tryggare før operasjonsdagen. Velkommen til oss!