*

På sjukehuset

Tryggleik for dine næraste

Når vi blir eldre, får vi gjerne fleire og meir samansette helseutfordringar. På geriatrisk avdeling ved Haugesund sjukehus har dei spesialkompetanse på utgreiing og behandling av eldre. Sjå korleis systematisk arbeid med pasienttryggleiken ga resultat.