*

Behandling

Er livet tungt å bære?

Å ha tanker om å ville ta livet sitt er ikke uvanlig. Det er viktig å snakke om det og tidlig be om hjelp.