*

Behandling

JUBLE – du har fått hjerneslag

Viss du trur du eller andre har fått hjerneslag, skal du alltid ringe 113. Rask behandling på sjukehus reddar liv og hjernefunksjonar. Lær deg symptoma no.