*

Forsking

KOLS: Vil gi pasientane eit friskare liv

Intensivsjukepleiaren såg mange sjuke KOLS-pasientar. No forskar Heidi Bringsvor på korleis dei kan meistre sjukdomen og halde seg friskare.