*

Forsking

Leiande forskingskompetanse på Lewy body demens

Lewy body-demens er den nest vanlegaste typen demens. Kunnskap om diagnosen er viktig for å kunne gi pasientane rett utgreiing og behandling.