Malin vant Gullkortet

og kan se frem mot et kulturinnholdsrikt 2010