Denne tunnelen er historie

Mandag ettermiddag ble den siste tunnelen av de to tunnelene i Tungesvik sprengt.