Etter mange år i utlandet er de tilbake på Karmøy

Nærhet til familie og kjerneverdiene var avgjørende ting for at de to prosjektlederne flyttet hjem med sine familier ette mange år i utlandet og Oslo