Vi vil bo på bygda

Vi tok tempen på Kolnes og spurte folk hvorfor de vil bo på bygda