Samferdselsminister Solvik Olsen om Rogfast

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen tok turen til Boknafjorden for å finne ut mer om kjernboring for E-39 Rogfast