Møte om politireformen

Medlem av justiskommiteen Anders B. Werp møtte tirsdag kveld lokalt politi og politikere.