FHK til Marbella

Mandag morgen dro FKH på en ti dagers treningsleir til Marbella, vi smakket med Micheal Haukås som var fornøyd med at kontrakten endelig er på plass