Plankekjøring på lavt nivå

En oppmerksom leser fanget dette overambisiøse forsøket på å frakte planker med tilhenger på video.