Drone-inspeksjon

Når Statens Vegvesen har måttet inspisere broer og veger, har det ofte gått på bekostning av trafikkflyten. Nå er de i gang med et prøveprosjekt hvor de vil bruke droner til å gjøre jobben.