Første trening med FKH i 2016

Mark Dempsey og Christian Gytkjær