Ungene er flinkest

Når det gjelder bruk av refleks er ungene flinkest. Grinde skule i Tysvær fikk nettopp godkjenning som trafikksikker skole.