Mistenker flere depot

Politiet mistenker at det finnes flere depot med tyvegods i distriktet