Kontrollerte setebeltebruk i buss

Denne uken kontrollerer Statens vegvesen på nytt beltebruken i alle tre fylkene på Vestlandet. Denne gangen slipper unnasluntrere bot, men til høsten kan prisen for glemt belte bli 1500 kroner.