Fuglelivet i Haraldsvang

Det er registrert rundt 100 forskjellige fuglearter i Haraldsvangsområdet. Her er noen av dem. Video: Jan Kåre Ness